Förvandlad avhandlad

13 Feb
Omslag: Hans Arnold (så klart)

Det här är coolt tycker jag: i Peter Kostenniemis avhandling Hemsökt barndom – Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur ägnar han min roman Förvandlad ett helt kapitel! Makadam har gett ut avhandlingen i bokform och presenterar den så här på sin hemsida:

”Under 2000-talet har gotik blivit en betydande del av barn- och ungdomslitteraturen. Liksom gotiska romaner för vuxna står barnlitterär gotik i relation till sin samtids tankevärld och idéer. I Hemsökt barndom undersöker litteraturvetaren Peter Kostenniemi hur barnet gestaltas i gotisk barnlitteratur och hur det förhåller sig till samtida föreställningar om barndom. Med ett specifikt fokus på skandinavisk utgivning lyfter studien fram ett ofta förbigånget material. Genom nedslag i spökhistorier, zombielitteratur och andra gotiska subgenrer diskuteras hur texterna bildar en vrångspegel där bilder av barnet både reproduceras och ifrågasätts. Uppfattningar om barnets frihet, agens och kompetens bearbetas i de gotiska texterna samtidigt som normativ utveckling och relationer till vuxenvärlden problematiseras. Bilderna av barnet som framträder präglas av gotikens karaktäristiska ambivalens, vilket synliggör en samtidens dragkamp mellan olika, stundtals motstridiga idéer om vad som kännetecknar barndom under 2000-talet.”

Mig veterligen är det första gången någon av mina böcker är föremål för en avhandling. Kapitlet om Förvandlad heter ”Skräckfylld disciplinering – (Själv)styrning i Mårten Melins Förvandlad” och handlar om karaktären Måns individuella utveckling i förhållande till skolans kontroll över honom. Andra böcker som avhandlas är skrivna av bland annat Ingelin Angerborn, Katarina Genar, Bennie Bødker och Mette Finderup. Roligt att det handlar om modern barnlitteratur! En fin bok är det också, med bilder av Hans Arnold.

%d bloggare gillar detta: